Associate Ohad Gurfinkel

אוהד גורפינקל

עורך דין תל אביב

אודות

עו"ד אוהד גורפינקל נמנה עם צוות מחלקת היי-טק של הפירמה.

לאחר כניסתו לתפקיד, הועסק אוהד במחלקות תאגידים והייטק, רכש ידע ומומחיות נרחבים במתן ייעוץ משפטי לתאגידים זרים ומקומיים בנוגע לפעילותיהם השונות, וצבר מיומנות בכלל הסוגיות המשפטיות הקשורות בדיני החברות, לרבות מיזוגים ורכישות, מימון, וכו'.

מומחיות וניסיון בעבודה

בשנת 2017, הצטרף אוהד ל- ZAG-S&W, וכיום מעניק ייעוץ משפטי מקצועי שוטף בכל ההיבטים העסקיים והמסחריים של לקוחות המשרד ומספק להם ייעוץ ופתרונות המותאמים במיוחד להם. אוהד מייצג תאגידים ויזמים פרטיים בעסקאות שונות, ומתמחה בעיקר בייצוגם של  תאגידים – החל משלב היווצרותם וכלה בפירוקם. כמו כן, אוהד היה מעורב במספר רב של עסקאות היי-טק ומיזוגים ורכישות בשוק הישראלי.