ZAG-S&W Partner Yonatan Mogle

יונתן מוגל

שותף ראש פינה

אודות

עו"ד יונתן מוגל הינו שותף ומנהל את פעילות הפירמה בסניף בראש פינה, שפעילותו ממוקדת בייצוג בנקים מסחריים ובנקים למשכנתאות וכן בהליכי גבייה והוצאה לפועל עבור גופים מוסדיים.

ליונתן ניסיון עשיר בתחום הבנקאות, במסגרתו הוא מטפל באופן מקיף בכל ההליכים המשפטיים להם נדרש מוסד בנקאי לרבות: תביעות כספיות, תביעות כנגד ערבים, מימוש נכסים משועבדים, ייצוג בנקים במסגרת של הליכי כינוס נכסים, פירוק והקפאת הליכים. המחלקה, בראשותו של יונתן, מייצגת שורה של בנקים מהשורה הראשונה בישראל.

כמו כן, יונתן מתמחה במתן שירותים משפטיים בתחום המשפט האזרחי – מסחרי לרבות, ליטיגציה מסחרית, ליווי שוטף של חברות מסחריות, הסכמים מסחריים, נדל"ן, ודיני עבודה.

ליונתן ניסיון עשיר בניהול תביעות והליכים משפטיים בכל הערכאות בישראל. יונתן מכהן כדיין בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין מחוז הצפון.

מומחיות וניסיון בעבודה

 • מומחיות ספציפית וידע עשיר בניהול מערכות גבייה והוצאה לפועל רחבות היקף המיועדות ללקוחות מוסדיים.
 • מומחיות בייצוג בנקים למשכנתאות ובביצוע מימוש ומכירה של נכסי נדל"ן במסגרת הליכי כינוס נכסים.
 • מומחיות בייצוג בנקים מסחריים, לרבות כינוס נכסים ותביעות כספיות המוגשות כנגד המוסד הבנקאי.
 • מומחיות בייצוג בנקים למשכנתאות, במגוון של הליכים משפטיים לרבות: תביעות פיגורים, מימוש נכסי נדל"ן משועבדים ותביעות יתרה.
 • מומחיות בניהול תיקי ליטיגציה מסחרית, ליווי שוטף של חברות מסחריות, עריכת הסכמים מסחריים, עסקאות נדל"ן, ודיני עבודה.

עסקאות מייצגות

 • מייצג את בנק מזרחי טפחות בע"מ בטיפול בתיקי מימוש של נכסי מקרקעין משועבדים, לרבות תביעות כספיות מול לקוחות החייבים כספים לבנק. הטיפול כולל מימוש נכסים משועבדים, הגשת תביעות כספיות, ניהול הליכי הוצאה לפועל, ניהול הליכי פשיטת רגל.
 • מייצג את בנק הפועלים בטיפול בתיקי גביה משפטית והוצאה לפועל מול לקוחות החייבים כספים לבנק, לרבות בתביעות המוגשות כנגד הבנק על ידי לקוחותיה. הטיפול כולל הגשת תביעות כספיות, מימוש נכסים משועבדים, ניהול הליכי הוצאה לפועל, ניהול הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים ופירוק. בנוסף לפעילות זו משרדנו מייצג את אגף משכן של בנק הפועלים במימוש נכסי נדל"ן משועבדים.
 • מייצג את בנק דיסקונט בטיפול בתיקי גביה משפטית והוצאה לפועל מול לקוחות החייבים כספים לבנק. הטיפול כולל הגשת תביעות כספיות, מימוש נכסים משועבדים, ניהול הליכי הוצאה לפועל, ניהול הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים ופירוק. בנוסף לפעילות זו משרדנו מייצג את הבנק בגביית משכנתאות ובמימוש נכסי נדל"ן משועבדים.
 • מייצג את הבנק הבינלאומי הראשון בטיפול בתיקי גביה משפטית והוצאה לפועל מול לקוחות החייבים כספים לבנק. הטיפול כולל הגשת תביעות כספיות, מימוש נכסים משועבדים, ניהול הליכי הוצאה לפועל, ניהול הליכי פשיטת רגל, כינוס נכסים ופירוק.
 • מייצג את כ.א.ל בטיפול בתביעות כספיות והוצאה לפועל כנגד לקוחות החייבים כספים לחברה ברחבי הארץ. משרדנו נמנה על צמרת המשרדים המייצגים את הלקוח בהליכי גביה והוצאה לפועל תוך השגת תוצאות גביה מעולות.
 • מייצג את פלאפון תקשורת בטיפול בתביעות כספיות והוצאה לפועל כנגד לקוחות החייבים כספים לחברה ברחבי הארץ. ובנוסף מייצגת את החברה בתביעות כנגדה.
  שרדנו נמנה על חוד החנית של המשרדים המייצגים את הלקוח בהליכי גביה והוצאה לפועל תוך השגת תוצאות גביה מעולות.
 • מייצג את בזק בטיפול בתביעות כספיות והוצאה לפועל כנגד לקוחות החייבים כספים לחברה ברחבי הארץ.
 • מייצג את קבוצת אלבר בהליכים משפטיים לרבות הליכי הוצאה לפועל מול גורמים החייבים כספים לחברות בקבוצה. כמו כן, משרדנו מייצג את החברה בתביעות נזק שנגרמו לרכביה על ידי לקוחותיה שאינם מכוסים על פי תנאי הפוליסות הנהוגים בחברה. מחלקת הגביה המשפטית מוציאה לפועל ומבצעת גביה עבור קבוצת אלבר של כל פסקי הדין אשר ניתנים לטובת החברה בתביעות השיבוב והנזקים בארץ. הטיפול כולל הגשת תביעות כספיות, מימוש נכסים משועבדים, ניהול הליכי הוצאה לפועל, ניהול הליכי פשיטת רגל וכינוס נכסים.
 • מייצג את תנובה בע"מ בגביית חובות לקוחות, לרבות תביעות כספיות  והוצאה לפועל.
 • מייצג את כתר פלסטיק בע"מ בגביית חובות לקוחות , לרבות תביעות כספיות והוצאה לפועל.
 • מייצג את קולחי משגב בע"מ בגביית חובות לקוחות, לרבות תביעות כספיות  והוצאה לפועל.