פתרונות לצמצום עלויות כוח אדם עקב התפשטות נגיף הקורונה בישראל והנחיות משרד הבריאות

22.03.2020 | ZAG-SW

לקוחות יקרים,

בימים מאתגרים אלו, כאשר אי הודאות מרחפת מעל כולנו ומעסיקים רבים מבקשים לצמצם עלויות תוך פגיעה מינימלית בעובדיהם המסורים, אנחנו איתכם.

להלן מספר הצעות לפתרונות, כל מעסיק על פי צורכיו והעדפותיו. אנחנו כמובן עומדים לרשותם תמיד באופן פרטני לכל שאלה או בעיה.

נכון למועד זה, על פי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש- הגבלת פעילות), התש"ף-2020, הוטלו, מעבר להנחיות הבידוד, ההגבלות המפורטות להלן:

 1. חל איסור לצאת מהבית אלא לפעולות או למטרות ספציפיות המנויות בתקנות.
 2. סגירת עסקי תרבות ופנאי: מסעדות (מלבד משלוחים), בתי קפה, ברים, תיאטראות, קניונים, חדרי כושר וכ'ו.
 3. סגירת מערכת החינוך לרבות גנים, בתי ספר ואוניברסיטאות.
 4. בסקטור הפרטי, במקומות עבודה שאינם חיוניים ומספרם עולה על 10 עובדים, יורשו להגיע לעבודה במקביל עד 30% מהעובדים
 5. עסקים קטנים וחנויות יוכלו לפתוח רק אם יעמדו בכל תנאי ה"תו הסגול" וכך גם חברות שירצו להגדיל את מצבת כח האדם מעל 30%.
 6. עיקרי תנאי ה"תו הסגול":
  • מינוי ממונה קורונה לשמירה על הכללים
  • המעסיק חתם על הצהרה בנוסח הקבוע בתקנות
  • שלטי הסברה של הכללים
  • הגיינה, ניקיון וחיטוי כל זמן סביר
  • עבודה בחלל משותף תעשה עם מחיצות
  • ובחדר סגור- עד 2 אנשים בחדר של עד 20 מטר
  • בעבודה מול ספקים ולקוחות ימונו אנשים קבועים
  • איסור אכילה ושתייה במטבחון, בפינות קפה וכו' אלא רק בחדרים הקבועים של העובדים
  • מעסיק לא יאפשר כניסה של עובד מעל גיל 67 למקום העבודה, אלא אם אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה מיום 22.3.2020 ועד ליום 18.4.2020, כולה או חלקה.
  • מעסיק ינהל רישום, ככל האפשר, ממוחשב, של מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום העבודה ושל מספר התשאולים שנעשו לעובדים לגבי הצהרות בריאות ומדידת חום וכן של מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום העבודה בעקבות התשאול או מדידת החום.
 7. במקום עבודה שבו מועסקים העובדים במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה המשמרת.
 8. מעסיק לא יאפשר קבלת קהל אלא למתן שירות/ מוצר חיוני.
 9. חלה על המעסיק חובה למדוד לעובדיו חום בכניסה למקום העבודה – באחריות המעסיק להחתים כל עובד על הצהרת משרד הבריאות ולשמור את הצהרות העובדים.
 10. חל איסור מוחלט לאפשר כניסה למקום העבודה לעובדים עם חום של מעל 38 מעלות.
 11. קיימת חובה על כל העובדים לעטות מסכה שמכסה את האף והפה זולת מקרים בהם העובד יושב במשרד לבדו.
 12. חל איסור על התקהלות של יותר מ-10 אנשים באותו המרחב.
 13. יש לשמור על מרחק של 2 מטר.
 14. שמירה על היגיינה והקפדה על שטיפת ידיים.
 15. איסור על ישיבות מרובות משתתפים.
 16. על פי הוראות הרשויות, על המעסיקים לאפשר לעובדים, כלל הניתן, לעבוד מהבית

מעסיק המבקש להתגבר על בעיית תזרים מזומנים תוך פגיעה מינימלית ככל האפשר בעובדים

פתרון: חופשה ללא תשלום

 1. באפשרותכם להוציא עובד לחופשה ללא תשלום בשל הקורונה, בהסכמתו בכתב של העובד.
 2. עובדים אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) כפויה למשך לפחות 30 ימים ומעלה עשויים להימצא זכאים לקבלת דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי, ככל שעומדים בתנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה.
 3. תנאי הזכאות לחל"ת הוגמשו לאור הנסיבות, כך לדוגמא עובדים שעבדו 6 חודשים מתוך ה-18 חודשים שקדמו לבקשה לדמי אבטלה יעמדו בתנאי תקופת האכשרה (בעוד שבעבר התקופה עמדה על 12 חודשים מתוך 18 חודשים אחרונים) וכן ניתן להוציא עובדים לחל"ת אשר עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, גם אם לא ניצלו תחילה את כל יתרת ימי החופשה שלהם.
 4. במהלך חל"ת אינכם משלמים לעובד זכויות סוציאליות לרבות הפרשות לפנסיה ולקרן השתלמות.
 5. אינכם חייבים להמשיך לשלם לעובד הטבות שונות כגון: רכב, טלפון, מחשב, כרטיסי "תן ביס"/"סיבוס" וכיוצ"ב אך יש להסדיר זאת אל מול העובד.
 6. בתקופת החל"ת עליכם להמשיך ולשלם לעובד ביטוח לאומי במהלך החודשיים (2 חודשי החל"ת) הראשונים. שימו לב, עליכם להנחות את העובדים לדאוג לרצף פנסיוני.
 7. אם ברצונכם להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום אתם נדרשים למלא עבור העובדים טופס "אישור המעסיק לתקופת העסקה ושכר".

טופס "אישור המעסיק לתקופת העסקה ושכר"

 1. בטרם הוצאה לחל"ת של עובד מוגן, לדוגמא: עובדת בהריון או בחופשת לידה (דרוש היתר מהממונה על חוק עבודת נשים), עובד השוהה במילואים, עובד בחופשת מחלה וכיוצ"ב, אנו ממליצים לפנות אלינו לייעוץ פרטני.

 

מעסיק בעל תזרים מזומנים יציב אך עבודתו ירדה בהיקף משמעותי

פתרון: חופשה כפויה

באפשרותכם לחייב את העובדים לצאת לחופשה שנתית ולנצל את ימי החופשה שצברו. החופשה הכפויה תסייע לכם "לנצל" היטב את הזמן שבו היקף העבודה נמוך ולמקסם את ימי העבודה של העובדים כאשר היקף העבודה יעלה בחזרה.

שימו לב כי נדרשת הסכמת העובד בכתב (במקרים בהם לא ניתן לעובד הודעה מוקדמת של 14 ימים מראש) כאשר מדובר בחופשה כפויה העולה על 7 ימים.  כמו כן, נדרשת הסכמת העובד בכתב כאשר החופשה הכפויה תיצור לעובד "יתרה שלילית" של ימי חופשה.

 

מעסיק המעוניין לשמר את כל כח האדם תוך שמירת רצף הזכויות הסוציאליות אך נאלץ לנקוט בצמצום מסוים

פתרון: שינוי תנאי העסקה

באפשרותכם לאסור עבודה בשעות נוספות, לשנות את היקף שבוע העבודה ל-4 ימים (80% משרה ובהתאם תשלום 80% מהשכר והזכויות הסוציאליות), לבצע הפחתת שכר רוחבית (ואף פרוגרסיבית) ולצמצם הטבות נלוות כמו כרטיסי "תן ביס"/"סיבוס", הפרשות לקרן השתלמות וכ'ד.

שימו לב כי מלבד איסור עבודה בשעות נוספות, שינויים אלו עלולים להוות הרעת תנאים ולכן מחייבים את הסכמת העובד בכתב.

במקרה בו לא קיבלתם את הסכמת העובד לשינויים כאמור ובכל זאת החלטתם לשנות את תנאי ההעסקה,  העובד יהיה רשאי להתפטר והדבר יחשב כהתפטרות בדין פיטורים.

 

מעסיק המעוניין לפטר עובדים:

הוראות חוקי דיני העבודה חלות גם בתקופה זו. בהתאם, ניתן לפטר עובד רק לאחר הליך פיטורים מלא כדין, לרבות שימוע. כמו כן, לא ניתן לפטר עובדים מוגנים (עובדות בהריון, בטיפולי פוריות, בחופשת לידה, עובד ששוהה במילואים או עובד/ת בימי מחלה) ללא היתר מתאים.

שימו לב- ניתן לפטר עובד בחל"ת אולם פיטוריו מחייבים הליך פיטורים מלא לרבות שימוע.

 

מאחלים שתצאו מחוזקים, אנחנו כאן כדי לחזק אתכם וזמינים עבורכם לכל שאלה ו/או הבהרה נוספת בנושא.

 

 

 

חדשות אחרונות