מסים

השגת היעדים העסקיים של החברה תוך צמצום חבויות המס נותר גם היום אתגר מרכזי ללקוחות מסביב לעולם המשפיע על הצלחת העסק שלהם.

במשרדינו בישראל, ארה"ב, סין ולונדון, מומחי המס שלנו מציגים היסטוריה של הצלחות בייעוץ לעסקים בכל ההיקפים, קרנות צדקה, מוסדות ציבור ובעלי ממון אישי במסגרת היקף רחב של שירותים בתחום המיסוי.

אנו משלבים חדשנות, מקצועיות וידע טכני בסטנדרטים הגבוהים ביותר, אם במסגרת היצירה של המסגרת התכנונית (במסגרת מקומית או בינלאומית) או במסגרת יישוב סכסוכים בפני ערכאות רשויות המס, בכדי להבטיח שהלקוחות שלנו נמצאים בידיים הטובות ביותר.

בכל מקום בו לקוחותינו מנהלים את עסקיהם, אנו מסייעים להם עם אתגרי המיסוי, על ידי תיאום בין  אסטרטגיית המס שלהם לבין היעדים העסקיים, תוך עמידה על הציות לחבויות המס השונות, מהמרכיבים המרכזיים בכל חברה המתפקדת כהלכה.

  • יצוג הלקוחות בהליכים פליליים ואזרחיים בנושאי מס ומניעת הלבנת הון בפני בית המשפט המחוזי בישראל. כתב האישום שהוגש מתייחס להאשמות בעבירות של הלבנת הון ומניעת מסים בסך של כ -150 מיליון ש"ח.
  •  ייצוג לקוחות רבים בהליכי גילוי מרצון מול רשויות המס הן בישראל והן בארה"ב. המחלקה הצליחה להגיע להסכמות משמעותיות ומיטביות עם רשויות המס לגבי חבות המס שנקבעה לנושאי המשרה במסגרת נוהל הגילוי מרצון. הטיפול במס בארה"ב נעשה בשיתוף עם מחלקת המס של המשרד בארה"ב.
  •  ייצוג החברה Diebold Nixdorf בכל הנוגע לפעילותה הישראלית. החברה מיוצגת על ידי מחלקת המסים ומחלקות אחרות באופן שוטף, בנושאים פיננסיים שונים וסוגיות מס.
  •  ייצוג Brinks Ltd  חברת הבת הישראלית של Brinks Inc.. החברה מיוצגת על ידי המחלקה באופן שוטף, בנושאים פיננסיים שונים וסוגיות מס מגוונות, לרבות עריכת חוות דעת משפטיות וטיפול בהגשת בקשות לרשות להחלטות מיסוי מקדמיות (רשות המיסים ורגולטורים פיננסיים אחרים).
  •  ייצוג לקבוצת WIC group Ltd. (WorldCom Finance Ltd ) בנושאים פיננסיים שונים וסוגיות מס מגוונות. במסגרת השירותים השוטפים שניתנים על ידי משרדינו נכללים גם עריכת חוות דעת משפטיות לרבות טיפול והגשת ובקשות לבקשות להחלטות מיסוי מקדימות לרשות המיסים ורגולטורים פיננסיים אחרים.
  • יצוג ללקוחות פרטיים מול בתי משפט, פקיד שומה גוש דן, פקיד שומה חקירות ועוד.
  •  ייצוג קרן הון סיכון בכל הנוגע ליישום והטמעה של דרישות רגולטוריות פיננסיות שונות, לרבות דרישות FATCA ו- .CRS במסגרת מתן השירותים המשפטיים, משרדנו מסייע  לקרן ביישום  נהלים שונים  וגיבוש  והטמעה של ונהלי העבודה.
  •  יצוג משפטי מיסויי לבעלי מניות בחברה, לרבות ביצוע אומדן של חברות המס הצפויה וזאת בעקבות החלטת פקיד השומה לחייב את בעלי המניות באופן אישי לשלם סך של 5,000,000 ש" ח לרשות המסים בגין חוב מס של החברה, בהתאם להוראות סעיף 119 א לפקודת מס הכנסה.

 

חדשות אחרונות