רגולציה פיננסית

המגבלות הרגולטוריות השונות החלות על מוסדות פיננסיים בישראל קובעות את גבולות הגזרה במסגרתן מוסדות אלה מקימים ומבצעים את פעילותם העסקית. בשנים האחרונות פועלות מדינות וכן המחוקק הישראלי באופן נמרץ לקביעת הוראות מקיפות על בסיס המלצות ארגונים בינלאומיים שונים, לרבות הארגון הפיננסי העולמי למניעת הלבנת הון (ה-FATF) בתחום איסור הלבנת ההון, מימון הטרור והפצת נשק להשמדה המונית, וכן ארגון ה- OECD. כמו כן, לאור הוראות ה- FATCA וה- CRS, חלות על מוסדות פיננסיים שונים בישראל רגולציות מיסוי המחייבות אותם בקבלת מידעים מלקוחותיהם, ובהגשת דיווחים שוטפים ומיוחדים לרשויות המס. אי עמידה בחובות הרגולציות השונות עשוי להוביל לנקיטת סנקציות כלכליות ואף פליליות על המוסדות הפיננסיים.    

כיום, הדין הישראלי בתחום הרגולציה הפיננסית עומד בקנה אחד עם הסטנדרט העולמי ומטיל על מוסדות פיננסיים חובות נרחבות אשר משתנות בהתאם לאופי השירות הפיננסי שניתן על ידם. צוות מחלקת הרגולציה הפיננסית בפירמה מעניק ייעוץ וליווי משפטי שוטף למוסדות פיננסיים שונים, כגון בנקים, חברות ביטוח, וחברות המספקות שירותים פיננסיים כגון המרת מטבע, העברת כספים, הנפקת כרטיסי חיוב, אחסון בכספות של נכסים פיננסיים, הובלה של נכסים פיננסיים ועוד. כמו כן מעניקים עורכי הדין במחלקה שירותים משפטיים ללקוחות פרטיים וליזמים בענף הפינטק אשר מעוניינים לקבל רישיון מתאים המאפשר להם לספק שירותים פיננסיים שונים בישראל. המחלקה מעניקה מתן חוות דעת משפטיות וייצוג משפטי מול הרגולטורים הפיננסיים השונים, לרבות הרשות לאיסור הלבנת הון, רשות המסים, המפקח על שירותים פיננסיים באגף שוק ההון במשרד האוצר, המפקח על הביטוח, רשות ניירות ערך, ובנק ישראל.

על מנת לספק ללקוחותינו מעטפת יעילה ולהעניק להם פתרונות מיידים וכוללים בארץ ובחו"ל, ולאור אופייה הבינלאומי של הרגולציה הפיננסית, מספקת המחלקה ייעוץ וליווי משפטי מלא גם למוסדות פיננסיים עליהם חלה רגולציה פיננסית במדינות זרות, תוך שיתוף פעולה מלא עם יתר מחלקות הפירמה, לרבות השלוחות השונות שלנו בארה"ב, סין ואירופה.

חדשות אחרונות